Máy Gia Công Gỗ (11)

Máy Laser và Cắt Dây EDM (9)

Máy Phay Tiện CNC (4)

Máy Tự Động (5)