Dự Án

Sửa lỗi máy tiện IKEGAI

Lỗi hư hệ thống điều khiển thủy lực được chúng tôi đến kiểm tra và xử lý

Bao gồm việc thay thế và sửa chữa

Nên máy đã được khắc phục trong thời gian sớm nhất để máy có thể chạy được hàng