Dự Án

Sửa máy đột dập Amada lỗi nguồn không lên

Khách báo lỗi trong buổi chiều muộn, chúng tôi đã đến nơi kiểm tra và đã xác định đúng lỗi

Sáng ngày mai đến xử lý sớm cho khách, đến giờ công nhân vào làm việc là đúng lúc chúng tôi xử lý xong cho khách hàng.

Máy đã được bàn giao cho và khách rất hài lòng

Liên hệ Namfare 0937029193