Dự Án

Nâng cấp máy và củ đục 2,2KW tại Đồng Nai

Dịch vụ sửa chữa các loại máy CNC

Sửa chửa các máy tự động

Phục chế lại các máy móc đã hư hỏng hoặc xuống cấp.