Dự Án

Kiểm Tra Sửa Chữa Máy Phay CNC Fanuc 10M Tại Bến Cát Bình Dương

Chúng tôi đã tiếp nhận các trường hợp hầu hết về các lỗi máy Fanuc 10M, nên việc xử lý rất nhanh chóng. Khách hàng bị lỗi về màn hình không lên, màn hình bị đen, lỗi trên drive, lỗi bên máy. môt số trường hợp lỗi nặng về bộ điều khiển và mất dữ liệu phải cài lại từ đầu. Với đội ngũ kiến thức lâu năm, kỹ thuật chúng tôi đã xử lý hết các lỗi và bàn giao máy cho khách hàng tại Bến Cát Bình Dương.

Lỗi trên bộ điều khiển Fanuc 10/11/12 Program Errors/Alarms (P/S alarm)
Program Errors /Alarms on program and operation (P/S alarm)
PS003 TOO MANY DIGIT
PS006 ILLEGAL USE OF NEGATIVE VALUE
PS007 ILLEGAL USE OF DECIMAL POINT
PS010 IMPROPER G–CODE
PS011 IMPROPER NC–ADDRESS
PS012 INVALID BREAK POINT OF WORDS
PS013 ILLEGAL POS. OF PROGRAM NO.
PS014 ILLEGAL FORMAT OF PROGRAM NO.
PS015 TOO MANY WORD IN ONE BLOCK
PS016 EOB NOT FOUND
PS017 ILLEGAL MODE FOR GOTO/WHILE/DO
PS058 S–COMMAND OUT OF RANGE
PS060 SEQUENCE NUMBER NOT FOUND
PS061 NO P, Q COMMAND AT G70–G72
PS062 ILL COMMAND IN G70–G76
PS063 P, Q BLOCK NOT FOUND
PS064 SHAPE PROGRAM NOT MONOTONOUS
PS065 ILL COMMAND IN P–BLOCK
PS066 ILL COMMAND IN PROGRAM
PS067 G70–G73 IN FORBIDDEN MODE
PS069 ILL COMMAND IN Q–BLOCK
PS076 PROGRAM NOT FOUND
PS077 PROGRAM IN USE
PS090 DUPLICATE NC, MACRO STATEMENT
PS091 DUPLICATE SUB–CALL WORD
PS092 DUPLICATE MACRO–CALL WORD
PS093 DUPLICATE NC–WORD & M99
PS094 USE ’G’ AS ARGUMENT
PS095 TOO MANY TYPE–2 ARGUMENT
PS100 CANCEL WITHOUT MODAL CALL
PS110 OVERFLOW: INTEGER
PS111 OVERFLOW: FLOATING
PS112 ZERO DIVIDE
PS114 VARIABLE NO. OUT OF RANGE
PS115 READ PROTECTED VARIABLE
PS116 WRITE PROTECTED VARIABLE
PS118 TOO MANY BRACKET NESTING
PS119 ARGUMENT VALUE OUT OF RANGE
PS121 TOO MANY SUB,MACRO NESTING
PS122 TOO MANY MACRO NESTING
PS123 MISSING END STATEMENT
PS124 MISSING DO STATEMENT
PS125 ILLEGAL EXPRESSION FORMAT
PS126 ILLEGAL LOOP NUMBER
PS128 SEQUENCE NUMBER OUT OF RANGE
PS131 MISSING OPEN BRACKET
PS132 MISSING CLOSE BRACKET
PS133 MISSING ‘=’
PS134 MISSING ‘,’
PS135 MACRO STATEMENT FORMAT ERROR
PS136 DFA STATEMENT FORMAT ERROR
PS137 IF STATEMENT FORMAT ERROR
PS138 WHILE STATEMENT FORMAT ERROR
PS139 SETVN STATEMENT FORMAT ERROR
PS141 ILLEGAL CHARACTER IN VAR. NAME
PS142 TOO LONG V–NAME (SETVN)
PS143 BPRNT/DPRNT STATEMENT FORMAT ERROR
PS144 G10 FORMAT ERROR
PS145 G10.1 TIME OUT
PS146 G10.1 FORMAT ERROR
PS180 ALL PARALLEL AXES IN PARKING
PS181 ZERO RETURN NOT FINISHED
PS182 CIRCLE CUT IN RAPID (F0)
PS183 TOO MANY SIMULTANEOUS AXES
PS184 TOO LARGE DISTANCE
PS185 ZERO RETURN CHECK (G27) ERROR
PS186 ILLEGAL PLANE SELECT
PS187 FEED ZERO (COMMAND)
PS188 PARAMETER ZERO (DRY RUN)
PS190 PARAMETER ZERO (CUT MAX)
PS191 OVER TOLERANCE OF RADIUS
PS192 ILLEGAL LEAD COMMAND (G34)
PS194 ZERO RETURN END NOT ON REF
PS195 ILLEGAL AXIS SELECTED (G96)
PS196 ILLEGAL DRILLING AXIS SELECTED
PS197 OTHER AXIS ARE COMMANDED
PS198 ILLEGAL INDEX ANGLE
PS199 ILLEGAL COMMAND IN INDEXING
PS200 PULSCODER INVALID ZERO RETURN
PS201 G02.1/03.1 FORMAT ERROR (M)
PS201 ILLEGAL LEAD COMMAND (G35) G02.1/03.1 (T)
PS205 TURRET REF. NOT FINISHED
PS206 ILLEGAL TOOL NO.
PS213 ILLEGAL USE OF G12.1/G13.1
PS214 ILLEGAL USE OF G–CODE
PS215 ILLEGAL COMMAND IN G10.6
PS270 CRC: START_UP /CANCEL BY CIRCLE
PS271 CRC: PLANE CHANGE
PS272 CRC: INTERFERENCE
PS299 ILLEGAL ZERO RETURN COMMAND
PS300 ILLEGAL ADDRESS
PS301 MISSING ADDRESS
PS302 ILLEGAL DATA NUMBER
PS303 ILLEGAL AXIS NUMBER
PS304 TOO MANY DIGIT
PS305 DATA OUT OF RANGE
PS306 MISSING AXIS NUMBER
PS307 ILLEGAL USE OF MINUS SIGN
PS308 MISSING DATA
PS400 PROGRAM NOT MATCH
PS410 G37 IMPROPER AXIS COMMAND
PS411 G37 SPECIFIED WITH H CODE
PS412 G37 OFFSET NO. UNASSIGNED
PS413 G37 SPECIFIED WITH T–CODE
PS414 G37 OFFSET NO. UNASSIGNED
PS415 G37 ARRIVAL SGNL NOT ASSERTED
PS418 SPINDLE & OTHER AXIS MOVE
PS419 SPINDLE NOT ZERO RETURNED
PS421 SETTING COMMAND ERROR
PS422 NOT FOUND TOOL DAT
PS426 TOO MANY ADDRESSES
PS427 TOO MANY AXES FOR I–R MOVE
PS428 MISMATCH AXIS WITH CNR, CHF
PS429 MISSING VALUE AT CNR, CHF
PS430 CODE ISN’T G01 AFTER CNR, CHF
PS431 MISSING MOVE AFTER CNR, CHF
PS437 ILLEGAL LIFE GROUP NUMBER
PS438 GROUP NOT FOUND AT LIFE DATA
PS439 OVER MAXIMUM TOOL NUMBER
PS440 T COMMAND NOT FOUND
PS441 NOT USING TOOL IN LIFE GROUP
PS442 ILLEGAL T COMMAND AT M06
PS443 P, L COMMAND NOT FOUND
PS444 OVER MAXIMUM LIFE GROUP
PS445 ILLEGAL L COMMAND
PS446 ILLEGAL H, D, T COMMAND
PS447 ILLEGAL TYPE OF TOOL CHANGE
PS448 ILLEGAL FORMAT AT LIFE DATA
PS449 ILLEGAL TOOL LIFE DATA
PS580 ENCODE ALARM (PSWD&KEY)
PS581 ENCODE ALARM (PARAMETER)
PS610 ILLEGAL G07.1 AXIS
PS611 ILLEGAL G–CODE USE (G07.1 MODE)
PS625 TOO MANY G68 NESTING
PS626 G68 FORMAT ERROR
PS805 ILLEGAL COMMAND
PS891 ILLEGAL COMMAND G05
PS895 ILLEGAL PARAMETER IN G02.3/G03.3
PS896 ILLEGAL FORMAT IN G02.3/G03.3
PS897 ILLEGAL COMMAND IN G02.3/G03.3
PS900 G72.1 NESTING ERROR G72.1
PS901 G72.2 NESTING ERROR G72.2
Lỗi trên bộ điều khiển Fanuc 10/11/12 SR Alarms
SR310 H, S, C ERROR
SR311 H, S, C ERROR
SR312 H, S, C ERROR
SR313 H, S, C ERROR
SR314 H, S, C ERROR
SR315 H, S, C ERROR
SR316 H, S, C ERROR
SR317 H, S, C ERROR
SR318 H, S, C ERROR
SR319 H, S, C ERROR
SR320 H, S, C ERROR
SR424 OVER MAXIMUM TOOL DATA
SR590 TH ERROR
SR591 TV ERROR
SR592 END OF RECORD
SR600 PARAMETER OF RESTART ERROR
SR805 ILLEGAL COMMAND
SR806 DEVI

Chúng tôi sửa chữa hàng nghìn đầu máy CNC các hãng: Fanuc, Amada, Cincom Citizen, Doosan, Enshu, GSK, Mitsubishi, Huyndai, Hitachi, Hitachi-Seiki, Kasahara, Kitamura, Kiwa, Heidenhain, Siemens, Makino, Makino-Seiki, Mazak, Mitsuiseiki, Moriseiki, Nakamura, Niigata, Okk, Okuma-Howa, Takisawa, Toyama, Toyoda, Wasino, Yasnac, Centrum, Hamai, Hasegawa, Ikegai, Iwashita, Kitako, Komatsu, Kuraki, MicroStar, Miyano, Motorum, Murata, Nisshinbo, Rokuroku, Shinnippon, Sodick, Sunly, Takamaz, Uruwa, Yamage…trên toàn quốc.
Dịch vụ sửa chữa máy CNC như sửa chữa máy CNC Fanuc, sửa chữa máy CNC Makino, máy doa ngang Lucas,…Bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn CNC24H với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sửa chữa máy CNC, địa điểm uy tín và chất lượng. Chúng tôi sửa lỗi về trục chính, dao chạy không đúng lập trình, chương trình không chạy, máy khởi động chậm, khó thay dao, gia công sai số, không thay dao tự động, lỗi chương trình, lỗi zero, khởi động máy chạy nhưng màn hình không hiển thị, máy chạy tự tắt nguồn, lỗi servo amplifier, lỗi spindle amplifier modul, lỗi dc driver, lỗi nguồn power supply với máy tiện CNC và máy phay CNC. Ngoài ra chúng tôi sửa chữa các loại AC Servo Driver, DC Servo Driver, AC Servo Amplifer modul các hãng Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, Mazak, Sodick, Panasonic, LG, Fuji, Delta, Heidenhain, Siemens…Sửa máy tiện CNC Cincom Citizen L-16 đời 1990 hệ điều khiển Fanuc OT, Sửa máy tiện CNC Mazak 4 trục slant-40N.ATC-MC đời 1987, Sửa máy tiện CNC Moriseiki SL-35B đời 1990 dùng hệ điều khiển Fanuc 15TF, Sửa máy tiện CNC Hitachi Seiki NR23 đời 1993 hệ điều khiển SEICOS, Sửa máy tiện CNC Akebono ANC-2-26S đời 1989 hệ điều khiển Fanuc OT, Sửa máy tiện CNC Fuji TN-30 đời 1992 hệ điều khiển FANUC OT, Sửa máy tiện CNC Wasino TH-10 đời 1997 hệ điều khiển Fanuc OT, Sửa máy tiện CNC Mitsubishi MALC-12A đời 1991 hệ điều khiển Mitsubishi, Sửa máy tiện CNC Tsugami ND-17 đời 1989, Sửa máy tiện CNC Eguro RC-600 đời 1998 hệ điều khiển Fanuc 21T, Sửa máy tiện CNC Okuma LB-300 đời 2001 hệ điều khiển OSP-U100L, Sửa máy tiện CNC Miyano LZ-02R đời 2002 hệ điều khiển Fanuc 21iT, Sửa máy tiện CNC Danichi DL75x100 đời 2003 hệ điều khiển Fanuc 20i-T, Sửa máy tiện CNC Moriseiki SL-25B5 đời 1987 hệ điều khiển Fanuc 10T, Sửa máy tiện CNC Star UNC-20 đời 1988 hệ điều khiển Fanuc OT, Sửa máy tiện CNC Nakamura Tome TW-10 đời 1990 hệ điều khiển Fanuc OTC, Sửa máy tiện CNC Takamaz GSL-10 đời 2014 hệ điều khiển Fanuc-0iMate-TD, Sửa máy tiện CNC ikegai ANC-40 đời 1983 hệ điều khiển Fanuc OT, Sửa máy tiện CNC Seibu SNC-20DT đời 1997 hệ điều khiển Fanuc 21T