Dự Án

Sửa Máy Tiện Okuma CNC Lỗi Trục X Và Trục Z Tại Bình Dương

Máy được chúng tôi xử lý trong ngày lỗi trục X Và Z sau khi kiểm tra và báo giá cho khách hàng với chi phí hợp lý và giải quyết nhanh chóng cho khách hàng gia công.

Sửa chữa các lỗi thường gặp ở máy tiện CNC Okuma LB-300 đời 2001 hệ điều khiển OSP-U100L như lỗi servo, lỗi giao tiếp, lỗi spindle
Các Lỗi máy Okuma như sau:
0889 MCS Axis change control error
0890 MCS Independent encoder initialization failure
0891 MCS Calculated current position lies outside range
0892 MCS Motor overload
0893 MCS Safety speed monitor E-Link error
0894 MCS ABSO SCALE sub-slider detected error
0895 MCS Tandem control communication error
0896 MCS Full abso scale link error
0897 MCS Full abso scale error
0898 MCS Full abso scale initialization failure
0899 MCS Axis stop signal error
0940 Time sharing task control
0941 Real-time task control
0942 Real-time task loop error
0943 Main processor name incorrect
0944 Slave processor name incorrect
0945 Memory board/battery life
0951 SMP error
0952 Not equipped with processor board
0954 Peripheral processor start
0955 Spec. code: data file
0956 Backup data file read
0957 Graphic backup data file read
0958 Pitch compensation data file read
0965 Configuration file format error
0971 Cache data: Initialization error
0988 Cache data: Operation error
0989 CPU information table data incorrect
0990 TASK generate error
0991 TASK information table data incorrect
0992 PLC backup data file read
0993 TCP/IP board illegal
0994 TCP/IP configuration file
0995 Machine axis data file
0996 PLC axis data file
0997 PLC monitor backup data file read
0998 PLC sequence program load
0999 Synchronous tap data file read
0700 NC start-up error
0701 P100-Menu initialization failure
0702 Power failure upon start-up
0703 Load information file not found
0704 File load error
0705 Default scheduling table error
0706 Backup data file error
0707 DTL link/unlink error
0708 RT thread stack overflow
0709 Hardware exception
0710 System call error
0711 AlarmService library error
0712 AlarmService internal error (exception)
0713 AlarmService error
0714 Blue screen
0715 P100-Menu error
0716 Floating point exception
0717 PLC control error
0718 Real time thread time over
0719 HXCP thread error
0720 AlarmService internal error
0721 DeviceNet error
0723 DeviceNet I/O data link file read
0725 M code data file
0726 Safety speed data error
0727 MCS firmware doesn’t support POS2 unit
0728 FL-net error
0729 Non-responsive software detected.
0731 R Spec. error
0732 Unable to execute lost motion compensation
0735 MCS DD encoder link error
0736 MCS DD encoder error
0737 MCS DD encoder (slave sensor) detected error
0738 MCS DD encoder initialization failure
0739 MCS DD encoder (slave sensor) initialization failure
0741 MCS firmware version error
0742 Relocation detection error
0744 MCS power supply unit overload
0750 The spec.-code or select-soft. was wrong
0752 VDU communication error
0753 VDU detected error
0754 VDU initialization failure
0755 SIO link error
0756 PSC optical scale encoder error
0757 MF-SAFETY Error
0758 Safety I/O Error
0759 Safety Servo Link Error
0782 Magnetic encoder speed detection error
0783 MCS Rotary encoder 5 initialization failure
0784 MCS Rotary encoder 5 error
0785 MCS Rotary encoder 4 initialization failure
0786 MCS Rotary encoder 4 error
0787 MCS Rotary encoder 3 initialization failure
0788 MCS Rotary encoder 3 error
0789 MCS Rotary encoder 2 error
0790 MCS Rotary encoder 1 initialization failure
0791 MCS Rotary encoder 1 error
0792 MCS Linear scale 4 initialization failure
0793 MCS Linear scale 4 error
0794 MCS Linear scale 3 initialization failure
0795 MCS Linear scale 3 error
0796 MCS Linear scale 2 initialization failure
0797 MCS Linear scale 2 error
0798 MCS Linear scale 1 initialization failure
0799 MCS Linear scale 1 error
0800 Spindle D/A control data file read
0801 TCP/IP board detected error
0802 Load information file not found
0803 File load error
0804 MSB file mismatch
0805 MOP-Tool parameter PBU load
0806 MOP-Tool tool data PBU load
0807 ACP panel status receipt error
0808 Speed change ratio failure
0810 NC I/O data file read
0812 MCS initialization error
0813 MCS Communication error
0814 MCS data file corrupt
0815 PLC real-time task loop error
0816 PLC initialization error
0817 MCS error
0818 ADP initialization failure
0820 Machine data file read
0821 Spindle gear ratio
0822 Wheel data file read
0823 AXIS CONSTRUCTION DATA setting error
0824 Unit connection mistake
0825 AXIS CONSTRUCTION name not set
0826 AXIS CONSTRUCTION DATA file read
0827 Control axis not found
0828 Wire feed axis No. error
0833 MCS option program file not sent
0834 MCS servo data error
0835 MCS communication error
0836 Program request illegal
0837 Loader spec. code data error
0838 Loader backup data file read error
0839 Specification conditions failure
0840 SuperHi-NC specification mismatch
0841 FCP4 board detected error
0842 Safety monitor spec. error
0845 Specification code setting failure
0846 Thermal deviation comp. backup data file read
0847 DNC-DT preload task start error
0848 PSCB error
0849 Synchronous axis tandem control initialization failure
0850 MCS Undefined alarm number

Công ty TNHH NAMFARE
MST: 3703122568
Hotline/ Zalo: 0937029193
Email: namfaregroup@gmail.com
Địa chỉ: Thửa đất số 883, tờ bản đồ số 04, đường DT741, Khu Phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt nam
TK: Ngân Hàng ACB, công ty TNHH NAM FARE, STK: 6868976